Структура за темами

 • I. Вступ. Мова через фонетику, графіку, морфологію та стилістику

  У цьому модулі згадуємо всі розділи української мови. На прикладі розмовного стилю говоримо про типи лексики за емоційним забарвленням і вживанням, про учасників мовленнєвої діяльності та різні формати спілкування. Згадуємо, що таке прислів'я, приказки та афоризми. У "Фонетиці"  - про транскрипцію, наголос і типи складів. Пригадуємо правила вживання апострофа в "Орфографії", алфавіт і літеру ґ - у "Графіці". Запам'ятовуємо, що морфологія вивчає частини мови, словотвір - будову слів, а синтаксис - конструювання словосполучень і речень. А наостанок - декілька порад, як писати твір-опис.

  Сторінки: 14Файли: 14Тека: 1Тести: 3
 • II. Фонетика. Словосполучення. Науковий стиль - іменниковий

  Продовжуємо вивчати фонетику: тепер зосереджуємося на голосних і приголосних звуках. Вчимося пом'якшувати приголосні.

  Вивчаємо особливості наукового стилю. Принагідно згадуємо все про іменник.

  Розбираємо словосполучення, закінчуємо тему написанням твору-розповіді. 

  Сторінки: 18Файли: 10Тести: 3
 • III. Приголосні. Словотвір. Службові частини мови

  Закінчуємо розмову про приголосні звуки, вивчаємо поцеси, які з ними відбуваються: спрощення, уподібнення, подовження. Вчимося уникати труднощів вимови. Практикуємося в дрібненні й складанні слів: вивчаємо будову слова та словотвір. Вивчаємо службові частини мови. Наприкінці теми досліджуємо типи словників і типи помилок.

  Сторінки: 20Файли: 16Теки: 2URL (веб-посилання): 1Тести: 3
 • IV. Художній стиль. Прикметник. Речення

  Починаємо тему з розгляду художнього стилю мовлення. Вивчаємо засоби художнього стилю: фразеологію, лексику (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми). У цьому модулі розглядаємо прикметник.

  Беремося до вивчення речення. 

  Сторінки: 13Файли: 12Тести: 3
 • V. Просте речення. Публіцистичний стиль

  Продовжуємо вивчати просте речення. Розглядаємо односкладне речення. Практикуємося в синтаксичному аналізі простих речень. Згадуємо все про публіцистичний стиль.

  Сторінки: 15Файли: 12Тести: 3
 • VI. Просте ускладнене речення. Дієслово та його форми

  Ми вже знаємо, що таке просте речення: про його основні ознаки, даємо повну характеристику головним та другорядним його членам. У цьому модулі продовжимо розмову про просте речення, але тепер зосередимося на елементах, які його можуть ускладнювати: однорідних членах, відокремлених й уточнювальних членах речення, вставних словах, звертаннях. Навчимося їх знаходити та відокремлювати.

  Важлива складова цього модулю - дієслово. Побіжно ми вже зверталися до нього, коли вивчали присудок.Тепер дамо вичерпну характеристику цій частині мови, а також її особливим формам - дієприкметнику та дієприслівнику. Звичайно, згадаємо, що таке дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти. 

  Сторінки: 22Теки: 3Тести: 3
 • VII. Числівник. Конфесійний та офіційно-діловий стилі. Лексика

  Починаємо модуль із повторення матеріалу про числівник. Згадуємо, що числівники бувають кількісними та порядковими. Пригадуємо та запам'ятовуємо, як відмінюються числівники (у течці до теми лежить табличка, яка не дасть цього забути). Впоравшись із числівником, беремося за стилістику: розглядаємо два останні стилі - конфесійний та офіційно-діловий. У комплексі з конфесійним стилем - мовою релігії - розглядаємо лексику за вживанням. Разом із офіційно-діловим мовленням вивчаємо слова за походженням: розділяємо лексику на запозичену та питомо українську. Запозичену - вчимося писати правильно, а принагідно повторюємо правила вживання м'якого знака, апострофа та подвоєних літер у словах іншомовного походження.

  Теки: 3Файл: 1Сторінки: 19URL (веб-посилання): 1Тести: 3
 • VIII. Практикум із синтаксису та морфології. Займенник. Прислівник

  Цей модуль починаємо з вивчення останніх частин мови - займенника та прислівника. Розбираємося в їхній типології, правописі, і, як завжди, звертаємо увагу на складнощі, з ними пов'язані. 

  Друга частина модулю практична. Будемо тренуватися розбирати речення, визначати частини мови та виконуватимемо тестові завдання з граматики: синтаксису та морфології.

  Сторінки: 16Теки: 2Тести: 3
 • IX. Складне речення. Пряма мова. Текст

  У цьому модулі розглядаємо складне речення. Згадуємо, що прості речення в складне можуть поєднуватися сполучниковим і безсполучниковим зв'язком, а складне може мати різні види зв'язку одночасно.

  Вчимося оформлювати цитати, пригадуємо, що таке пряма мова і як переробити її на непряму. Ще говоримо про ознаки тексту та твору-роздуму. Практикуємося в написанні творів і розборі речень. 

  Сторінки: 15Файл: 1Тека: 1Тести: 3