Структура за темами

 • Загальне

  Даний курс математики націлений на вивчення базового курсу шкільної програми.

  Послідовно, тема за темою, вивчаючи теорію та практикуючись у вирішенні задач, Ви зможете самостійно підготуватися до успішного складання ЗНО.

  А якщо у Вас виникнуть питання, задавайте їх у коментарах, на форумах та онлайн семінарах, і Ви обов'язково отримаєте відповідь на них від викладача.

 • I. Числа і вирази

  Підготовка до ЗНО з математики розпочнемо з першого розділу - Числа і вирази.

  Цей розділ буде присвячений основним поняттям та формулам математики. Ми розглянемо та вивчимо:

  • Типи чисел, які зустрічаються в шкільному курсі математики
  • Поняття степінь та корінь числа, основні формули для роботи з ними
  • Приклади перетворення виразів, що містять цілі степені, дробові степені, корені
  • Многочлени та формули скороченого множення
  • Приклади перетворення раціональних виразів
  • Подільність чисел та задачі, що пов’язані з нею
  • Задачі на відсотки та пропорції

    

  В кінці розділу Ви матимете знання які є необхідними для подальшого вивчення математики.

  Перевірте на скільки Ви засвоїли цю тему, пройшовши тест в кінці розділу.

  Сторінки: 20Тести: 7Файли: 3
 • II. Рівняння та нерівності

  У другому розділі курсу математики Ви навчитеся вирішувати рівняння та нерівності. Після вивчення цієї теми, Ви будете вміти:

   

  • Розв’язувати рівняння та нерівності першого та другого степеня, а також ті що зводяться до них.
  • Розв’язувати рівняння та нерівності, що містять корені.
  • Позбуватися модуля при вирішенні рівнянь і нерівностей.
  • Користуватися графічним методом вирішення рівнянь та методом інтервалів для вирішення нерівностей.
  • Вирішувати системи рівнянь і нерівностей.
  • Користуватися загальними методами: заміна змінної, використання властивостей функцій та виразів, для вирішення рівнянь, нерівностей та їх систем.

   

  Пройдіть тест в кінці розділу для перевірки засвоєних знань!

  Сторінки: 20Файли: 2Тести: 3
 • III. Тригонометрія

  Ви дізнаєтеся, що таке тригонометричні функції та як вони з'явилися. Зрозумієте для чого вводять поняття синуса, косинуса, тангенса, котангенса і як їх розуміти.

  Вивчите як виглядають графіки цих функцій, які їхні властивості та як знання цих властивостей допомагає при вирішенні задач. 

  Навчитеся спрощувати тригонометричні вирази, вирішувати рівняння та нерівності, що містять тригонометричні функції, працювати з оберненими функціями арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.

  Після перегляду всіх відео-уроків перевірте засваєні знання та пройдіть тестування!

  Сторінки: 17Файли: 5Тести: 3
 • IV. Показникова функція та логарифми

  Ви вивчите в цій темі, що таке показникова та логарифмічна функції, їхні властивості та формули для роботи з ними.

  Навчитесь працювати з логарифмом та перетворювати вирази, що містять логарифм.

  Дізнаєтеся, як розв'язувати показникові або логарифмічні рівняння та нерівності від найпростіших до тих, що потребуються спеціальних методів розв'язання.

  Після перегляду всіх відео-уроків перевірте засвоєні знання та пройдіть тестування!

  Сторінки: 13Файл: 1Тести: 2
 • V. Функції та їх графіки. Вектори

  В цій темі ви вивчите і зрозумієте що таке функція, які її властивості корисно знати.

  Навчитесь знаходити область значення і визначення функцій, розрізняти парні та непарні функції, знаходити період функцій.

  Повторите і вивчите нові графіки функцій. Тут зібрані всі  графіки, які зустрічають на ЗНО.

  Навчитесь працювати з ними, перетворювати графіки.

  Вивчите, що таке вектори, їхні властивості: додавання, множення, визначення координат векторів та точок, довжини векторів. Зрозумієте поняття скалярного добутку і як його застосовувати для вирішення задач.

  Приємного навчання!

  Пройдіть тест в кінці розділу для перевірки засвоєних знань!

  Сторінки: 18Файли: 3Тест: 1
 • VI. Похідна та інтеграл

  В цій темі ми перейдемо до вивчення Математичного аналізу.

  Ви дізнаєтеся що таке похідна і для чого її використовують? Навчитеся знаходитии похідні від багатьох функцій. Навчитеся застосовувати похідні для вирішення фізичних та геометричних задач.

  Також вивчите поняття інтеграл та правила обчислення інтегралів. Навчитеся обчислювати площі будь-яких фігур, зрозумієте як використовується інтеграл в інших науках.

  Цей розділ буде корисним тим, хто планує продовжити навчання в університеті. Після вивчення цього розділу ви будете мати початкові знання з вищої математики.

  Перевірте на скільки Ви засвоїли цю тему, пройшовши тест в кінці розділу.

  Сторінки: 16Файли: 4Тест: 1
 • VII. Комбінаторика, теорія ймовірностей та статистика. Прогресії

  За довгу історію математики, з неї виникло багато окремих наук.

  В цій темі ви познайомитеся я з теорією ймовірностей - наукою про випадкові події та явища. Навчитеся рахувати імовірності випадкових подій.

  Також вивчите деякі основи статистики та роботи з даними: графіками, таблицями, рядами даних. Навчитеся їх розуміти та визначати деякі їхні характеристики.

  В кінці розділу вивчите що таке арифметична та геометрична прогресії, які вони мають властивості та чим вони можуть бути корисними для вирішення практичних задач.

  Після перегляду всіх відео-уроків перевірте засвоєні знання та пройдіть тестування!

  Сторінки: 14Файли: 4
 • VIII. Геометрія. Трикутник та коло

  Ми розпочнемо вивчення геометрії з основних понять та аксіом, далі перейдемо до вивчення властивостей трикутників і кола.

  Ви вивчите:

  - аксіоми геометрія та для чого вони потрібні

  - властивості паралельних та перпендикулярних прямих

  - ознаки рівності та подібності трикутників

  - що таке медіана, бісетриса, висота трикутника та їхні властивості

  - властивості рівнобедрених та рівносторонніх трикутників

  - які трикутники є прмокутними і які в них особливості

  - властивості кола та ліній, що перетинають його або дотикаються до нього

  - що таке описане та вписане коло

  - навчитеся рахувати площу трикутника та кола

  - навчитеся розв'язувати геометричні задачі з трикутниками та колами.

  Сторінки: 18Файли: 3
 • IX. Геометрія. Чотирикутники

  Тема присвячена чотирикутникам та їх властивостям. Ви навчитеся розв'язувати задачі з паралелограмами, ромбами, трапеціями, прямокутниками та квадратами. Також навчитеся знаходити площі цих фігур та дізнайтеся про властивості вписаних та описаних кіл навколо чотирикунтників.

  Сторінки: 14Файли: 3
 • X. Стереометрія

  Матеріал теми якраз створюється :)