• 11. Жири. Вуглеводи. Аміни та Амінокислоти

    В останньому розділі ми поговоримо про:

    • Естери. Жири. Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування. Жири - естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, крохмалю, целюлози.Загальна характеристика нітрогеновмісних органічних сполук.
    • Аміни. Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація амінів. Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та застосування. Анілін, реакція Зініна. Поняття про нітросполуки. Амінокислоти. Склад і будова молекул, номенклатура, фізичні та хімічні властивості амінокислот, поліпептиди, добування, застосування. Поняття про амфотерність біполярний йон; ди-, три-, пептидний зв’язок (пептидна група). Білки. Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки.
    • Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімерізації. Класифікація високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.