• 9. Вступ до органічної хімії. Вуглеводні

    У дев'ятому розділі ми розглянемо:

    • Вступ до органічної хімії. Найважливіші елементи-органогени. Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук. Одинарний, кратні (подвійний, потрійний), ароматичний зв’язки. Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; sp3, sp2, sp-гібридизації. Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю характеристичних (функціональних) груп.
    • Явище гомології, ізомерії, їх характеристика
    • Алкани. Алкени. Алкіни. Ароматичні вуглеводні. Загальна формула, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні властивості та способи добування, застосування. Переробка нафти.