Структура за темами

 • Загальне

  Не вірте, що біологію треба вчити довго і тяжко. Цей курс створений якраз для того, щоб допомогти Вам розпрепарувати всі складні питання на зручні, зрозумілі і смачні фрагменти. Все те, що не вклалось в голові чи забулось, а також те, що так і не зрозумілось, детально розібране у стислих відеоуроках. Ваша мета - інтенсивно та результативно повторити весь курс біології перед вступом до ВНЗ? Тоді приєднуйтесь!

  • Тема 1. Вступ до біології.

   Біологія - наука про живі організми. Але чим відрізняється живе від неживого? Які існують рівні організації живого - від молекули до біосфери? Яким чином та за якими ознаками можна класифікувати все різноманіття живих організмів?

   Сторінки: 6Тести: 4
  • Тема 2. Хімічний склад живих організмів. Біологічні молекули

   Зрозуміло, що до все живе, як і неживе, складається з хімічних елементів. Але живі організми містять складні, високоорганізовані органічні молекули - біополімери. Чим відрізняються між собою білки, жири та вуглеводи, та навіщо вони потрібні? Як побудована наша ДНК та яким чином у ній записаний генетичний код всього організму?

   Сторінки: 5
  • Тема 3. Будова клітини. Прокаріоти та еукаріоти

   Клітина - найменша одиниця живого. Проте вона має власні структури для руху, травлення, розмноження та захисту. З яких біологічних молекул вони побудовані? Що таке прокаріоти та еукаріоти? Чим відрізняється організація клітин у бактерій, рослин, грибів, тварин?

  • Тема 4. Обмін речовин та енергії. Біосинтез молекул в клітині

   Обмін речовин всього організму завжди зводиться до розщеплення одних хімічних сполук та синтезу інших на рівні клітини. Мета цього процесу одна: отримати енергію. Як відбувається внутрішньоклітинне травлення у клітинах тварин, рослин та мікроорганізмів, та які речовини при цьому взаємодіють? Звідки у процесах розщеплення хімічних сполук береться енергія? Куди потім використовується отримана енергія та як клітина синтезує нові, потрібні конкретно для неї речовини?

  • Тема 5. Бактерії та неклітинні форми життя

   Клітини бактерій - одні з перших, що виникли під час еволюції, а тому мають найбільш просту та універсальну організацію. Але при цьому бактеріальна клітина має все необхідне для живлення, росту, розмноження. Як побудовані клітини бактерій та які можливі їх морфологічні форми? Які бактерії є важливими в житті людини у біотехнологіях та як збудники інфекцій? Чи можливе існування інфекційних агентів, що не мають клітинної будови - "інфекційних молекул"?

  • Тема 6. Рослини та гриби: будова та різноманітність

   Завдяки фотосинтезу рослини здатні перетворювати вуглекислий газ повітря на вуглеводи, що дає їм можливість не залежати від надходження поживної органіки. Через це вони здатні пристосовуватись та виживати практично у будь-яких умовах - від океанів до пустелі. Поряд з цим, рослини можуть мати складну будову, з окремими тканинами для опору, живлення, транспорту речовин та навіть руху. Чим регулюється ріст рослин та розвиток у них різних органів? Як відбувається статеве та нестатеве розмноження рослин? Чим відрізняються від рослин гриби та чому їх виділяють в окреме царство?

  • Тема 7. Тварини: будова та різноманітність

   До тварин відносять як одноклітинних інфузорій, так і вищих приматів. Чим подібні та чим відрізняються тварини, та на які групи їх можна класифікувати? Як пристосувалися тварини до життя у водному середовищі, до життя під землею, до польоту?  Які поступові ускладнення відбулися у будові тіла тварин з еволюційним розвитком?

  • Тема 8. Людина: анатомія та фізіологія

   Організм людини - високоорганізована система, що складається з вузькоспеціалізованих клітин та тканин, які мають складну взаємодію між собою. Чим відрізняються за складом та будовою тканини людського організму? Які особливості мають клітини крові, м'язів, кісток, серця, кишечнику, легень, нирок, мозку? Чим регулюється робота різних систем органів? Як людські органи чуття сприймають інформацію про оточуючий світ, та яким чином мозок керує роботою інших органів людського організму?

  • Тема 9. Розмноження та ріст організмів. Основи генетики

   Чи всі живі організми мають стать? Чим вона визначається? Чим відрізняється розмноження бактерій, рослин, тварин? Що таке ген та яким чином від кодує ознаки живих організмів? Які принципи успадкування тих чи інших ознак? Що може призвести до мутацій в ДНК? Як створюють сорти рослин та породи тварин? Що таке ГМО?

  • Тема 10. Основи екології

   В природі живі організми різних царств, класів, видів активно взаємодіють між собою та з неживою природою, створюючи угрупування в межах певної території. За якими законами функціонують такі угрупування? Яка існує ієрархія в межах груп організмів одного виду та різних видів? Як підтримується баланс між групами організмів в ланцюгах живлення? Які основні екологічні проблеми існують на сьогодні та які заходи для їх попередження вживаються в світі?

  • Тема 11. Еволюція живих організмів

   На сьогодні існує декілька альтернативних поглядів на походження життя на Землі та еволюцію різноманіття живих організмів. Як хронологічно пов'язаний розвиток живих організмів з основними геологічними періодами Землі? Які конкретні пристосування, органи та стратегії існування виникли в процесі еволюції у різних живих істот? Чому деякі організми не пройшли еволюційного добору?